Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat

6. Du est mit maal, min ende, roes og priis,
Min middel-punct, mit søde paradiis.
I dig min roe alleneste bestaaer,
Og derfor al min længsel til dig gaaer.