Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat

7. Ach, ach, hvor haardt jeg længes efter dig,
Kom dog, mit liv, min glæde, kom til mig,
Tøv ikke, kom, at hente sielen brat
Til livets lys fra denne verdens nat.