Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat

8. Jeg længes med umættelig attraae,
Af JEsu selv et evigt kys at faae.
Min aand, i dig forelsket, er fra mig
Som borte, og alt reyst hen efter dig.