Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat

9. Dog vil jeg ey selvraadig hvad jeg vil,
Men seer paa dig, og gierne bier til
Den rette stund, naar jeg engang skal staae
Ved JEsu haand med livets krone paa.