Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu, Gud skee lof, at stunden

Mel. Nu hviler Mark og Enge etc.