Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu, Gud skee lof, at stunden

3. Det er de sidste dage,
Da trængsel, vee og plage
Med vælde bryder frem.
Mig river Gud i tide
Fra verdens storm til side,
Og fører mig saa deylig hiem.