Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu, Gud skee lof, at stunden

5. Gud haster bort med sine
Fra denne verdens pine,
De frommes græde-dal,
Et snart og saligt ende
Er snart at faae i hænde
Sin arv i himlens fryde-sal.