Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu, Gud skee lof, at stunden

8. Før var jeg eders glæde,
Nu sørge I og græde,
Da jeg er vel forvart,
Naar I det ret betragte,
Og, hvad Gud giør, høyt agte,
Skal eders taarer tørres snart.