Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu, Gud skee lof, at stunden

9. Gud eene tiden deler,
Hand baade slaaer og heler,
Hand kiender lidt og stort,
Som intet ont bestemte,
Og intet got forglemte.
Alt hvad hand giør, er herligt giort.