Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu, Gud skee lof, at stunden

10. Naar I skal see mig træde
For Gud i brude-klæde,
Med livets krone paa,
Med seyrens skiønne palmer,
Med himlens fryde-psalmer,
For lammet ynde-fuld at staae.