Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er det saaledes, eller skeer

Mel. Af høyheden oprunden er.