Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er det saaledes, eller skeer

GUds himles aabne dørre,
GUd selv paa thronen seer min aand,
Og Sønnen hos hans høyre haand,
Som vil vor graad aftørre.
O saa!
Slaaer paa
Harpe-strænge
Skarp og længe,
Synger! spiller!
JEsus al vor jammer stiller.