Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er det saaledes, eller skeer

2. Jeg seer, at hand giør alting nye,
Og bruden til ham uden skye
I dyre silke træder.
Den klædning er af evigt guld,
Som himlen er af stierner fuld,
O hvilke brude-klæder!
Seer hvor
Hvert chor
Cherubiner,
Seraphiner,
Frem i smykke,
Ønsker bruden høyt til lykke.