Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er det saaledes, eller skeer

Er forsvunden,
Lammet haver overvunden.