Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er det saaledes, eller skeer

4. Hun smager livets strømmes hav,
Her tørres hendes taare af,
GUd selv vil boe hos hende.
Hun er hans folk, hand hendes GUd,
Hand gaaer med dennem ind og ud,
Den lyst har ingen ende.
Seer, hvor
GUd boer
Høy og herlig,
Mild og kierlig
Uden ende,
Hos de syndre, sig omvende.