Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er det saaledes, eller skeer

5. Hvor herlig er Jerusalem!
Den himmel-slægt! GUd boer i dem,
Og de i ham saa glade,
Hvad der vil ind, skal være reent,
Hvad syndigt er, forvendt, gemeent,
I svovlens pøl maa bade.
Rene
Stene
Gandske dummes
Af de frommes
Lys, som funkler
Meer end jaspis og karbunkler.