Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er det saaledes, eller skeer

Og kongerne skal lystes ved
At vorde her annammet.
Al nat
Er plat
Her forsvunden,
Overvunden,
Striid er borte,
Her er altid aabne porte.