Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er det saaledes, eller skeer

7. Fra stolen flyder livets aae,
Som midt paa gaden vande maae
De træer med livets grene,
Som har om aaret tolv gang frugt,
Og bladene, som blive brugt,
Til folkets sundhed tiene.
O! vand,
Som kand
Svend og fyrste,
Naar de tørste,
Naar de smage,
Med GUds himles fryd indtage.