Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den siel, som Gud i sandhed kiender

Mel. Den vey gaaer vist til himmerige etc.