Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den siel, som Gud i sandhed kiender

4. Thi hand, som sielens skat vil være,
Hand selv er idel kierlighed,