Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den siel, som Gud i sandhed kiender

11. Thi her vil synden tit formørke
Den rene kierlighedens brand,