Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den siel, som Gud i sandhed kiender

Hist kand hun bruge al sin styrke,
Naar intet hende hindre kand,
Da seer man op til Salems porte,
Og sukker, naar man himlen seer,
O! at det dog engang var borte,
Som trykker os i dette leer.