Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

5. See gulven, (z) hvor deylig den glimrer i englenes stue
Af guldet, der skinner, som ildens den klareste lue;
De spillende rene
Og ædele stene
Dens mure, (a) og perler dens porte (b) allene betiene.