Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

(v) Ps. 42, 2. 3. Ps. 119, 60. 1 Cor. 9, 24-26. Phil. 3, 14. (x) Ps. 146, 6. (y) Matth. 19, 29. (z) Apoc. 21, 21. (a) Apoc. 21, 18-20. (b) Cap. 21, 21. (c) 2 Sam. 12, 23. (d) Es. 35, 10. Joh. 16, 22. (e) Apoc. 7, 9-15. (f) Apoc. 5, 8. 14. Cap. 19, 1-6. (g) Ps. 16, 11. (h) Apoc. 5, 11-13. Cap. 7, 9-12. Cap. 19, 1-7. (i) Apoc. 5, 8. Cap. 14, 2. Cap. 15, 2. (k) Cap. 5, 9. &c. Cap. 14, 3. Cap. 15, 3. (l) 2 Tim. 4, 8. Jac. 1, 12. 1 Petr. 5, 4. (m) Apoc. 19, 8. (n) Ps. 45, 15. (o) Apoc. 7, 9. (p) Hebr. 12, 22. 23. (q) Matth. 17, 4.