Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

Min herligheds sæde, (m)
At være hos JEsum, hvor englerne qvæde, (n) til stede.