Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Den samlede udgave af Brorsons værker vil bestå af tre bind, af hvilke det første bringer 1. og 2. del af Troens rare Klenodie; andet bind vil bringe resten af denne samling med tillæg og vil blive afsluttet med en sproglig karakteristik af udgaverne af professor, dr. phil. Paul Diderichsen; tredie bind vil indeholde Svane-Sang (1765), Lissabons ynkelige Undergang (1756), mindre digte på dansk, latin og tysk, 2 prædikener, Brorsons vita ved bispevielsen 1741 og hans latinske afhandling: De vexillo ecclesiæ ved doktorudnævnelsen i 1760 (med dansk oversættelse).