Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Disse forhold må man være klar over for at forstå de særlige vanskeligheder, som rejser sig, når det gælder en ny udgave af »Troens rare Klenodie«. Flertallet af bogens salmer findes jo først i Tønderhefterne, og alle findes de i en række udgaver af bogen selv. Derfor foreligger de i forskellig form. Retskrivningen er ikke den samme; Tønderhefterne bruger f. eks. store begyndelsesbogstaver i substantiverne og andre ord, medens alle udgaver af »Troens rare Klenodie« bruger små. Der er foretaget mange ændringer både af sproglig og af indholdsmæssig art. Der er indløbet fejl og misforståelser. Og hver udgave har sine mangler og sine fortrin. Heraf opstår der adskillige problemer: Hvilken udgave skal man vælge som tekstgrundlag? Hvor nøje skal man følge den valgte udgave, når man skønner, at andre udgaver på visse punkter har en bedre tekst? I hvor stor udstrækning kan man regne med, at ændringer i teksten skyldes digteren selv?