Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Men inden vi går ind på disse sprøgsmål, vil det være nødvendigt at give en oversigt over tekstmaterialet.**)