Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

O! JEsu, du har og et sted
I dette Zion mig beredt,
Saa lad mig det dog eye.