Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Fryd dig! du JEsu bruud,

6. Fryd dig! du JEsu bruud,
Som seer saa bange ud,
Af sorg for synden trænges,
Og efter naaden længes,
Du! du est just den datter,
Som GUd saa herlig skatter.