Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Fryd dig! du JEsu bruud,

7. Fryd dig! du JEsu bruud,
Det haver du forud,
At JEsus og hans Fader
Sig selv tilbyde lader,
Og Aandens fæstegaver
Du til forsikring haver.