Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Fryd dig! du JEsu bruud,

9. Fryd dig! du JEsu bruud,
Men satan spyt og spruud,
Saa længe dig behager,
Om disse brude-sager
Imod dit ønske stride,
Du faaer det dog at lide.