Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Fryd dig! du JEsu bruud,

11. Fryd dig! du JEsu bruud,
Det er den skarpest luud
I satans glubske øye,
Naar du dig ret vil bøye
Til JEsu milde hierte,
At glemme al din smerte.