Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Fryd dig! du JEsu bruud,

13. Fryd dig! du JEsu bruud,
Naar der er skrald og skud
Paa Sinai at høre,
Det kand dig ikke røre,
Den dig til bruud udvaldte,
Hand al din gield betalte.