Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Fryd dig! du JEsu bruud,

14. Fryd dig! du JEsu bruud,
Og siig, at lovens bud
Slet intet har at sige
Mod JEsu naades rige:
Siig, at du est forlovet
Med lovens lov og hoved.