Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Fryd dig! du JEsu bruud,

17. Fryd dig! du JEsu bruud,
Og alle dem bebud,
Som naadens trøst begiere,
At her er nok, og mere,
End de kand alle raade,
Af naade, naade, naade.