Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Fryd dig! du JEsu bruud,

20. Fryd dig! du JEsu bruud,
Saa fryder sig din GUd,
Naar du est vel til mode
Ved naadens store gode,
Som sig en brudgom glæder
Ved brudens milde sæder.