Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Mit hierte altid vanker

I skal finde et spædt Barn svøbt liggende i Krybben. Luc. 2. V. 12.