Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Mit hierte altid vanker

Naar JEsu krybbes minde
Mig ret til hierte gaaer.