Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Mit hierte altid vanker

10. Ach! kom! jeg vil oplukke
Mit hierte, siel og sind
Med tusind længsels-sukke,
Kom, JEsu, dog derind!