Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den yndigste rose er funden

7. Forhærdede tidsel-gemøtter,
Saa stive som torne og støtter,
Hvi holde I eder saa ranke
I stoltheds fordervede tanke?