Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

2. Din elskelige kirke-bruud
Af alle kræfter bryder ud,
At du, vor længsel, endelig
Saa sød og mild indfinder dig.
Halleluja.