Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

3. Du høyt forønskte salighed,
Du alle frommes øye-meed,
Af mangen konge og prophet
Saa gierne længe siden seet.
Halleluja.