Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

- - -