Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

4. Ach! at dog himlens hvelning brast,
Og hielp af Zion kom med hast,
Da skulde Jakob glæde sig,
Og møde ham med fryde-skriig.
Halleluja.