Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

6. I fremmed huus du ligge vil,
Som alle himle høre til,
Og drikker melk af moders bryst,
Som selv est alle englers lyst.
Halleluja.