Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

7. Du kalder sielene din skat,
Dog af de fleste est forhadt,
Herodis hær vil see dit blod,
Endskiønt du est saa hierte-god.
Halleluja.