Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

8. Men jeg uværdige, din bruud,
Jeg siger frit min mening ud,
Jeg elsker dig, mens jeg er til,
Dog ey saa meget, som jeg vil.
Halleluja.