Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

9. Jeg vil, men kræfter seer jeg ey,
Dog siger du mig ikke ney,