Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

10. Har du dig selv saa svag dog giort,
Kast bort, hvad verden agter stort,
Varst fattig og til takke tog
Med saadan ringe betle-krog.
Halleluja.